Inför besöket

För att göra ert besök hos oss på Kotteland så roligt och trivsamt som möjligt har vi några enkla regler.

  • De vuxna ansvarar för att informera barnen om ordningsreglerna.
  • Vuxna ansvarar för att ha god uppsikt över sitt barn under leken. Detta för att undvika olyckor.
  • Alla besökare ombeds följa de ordningsregler som gäller för Kotteland. Om dessa inte efterföljs har personalen rätt att avvisa personen från leklandet.
  • Inga skor. Alla besökare måste ha strumpor på fötterna. Har man glömt strumpor eller om de är blöta finns det att köpa i kassan.
  • För att barnen inte ska skada sig själva eller någon annan är det inte tillåtet att ha vassa föremål i fickor eller på kläder.
  • Medhavd mat och dryck får ej förtäras i leklandets lokaler.
  • All förtäring intas i vårt fina café, inte på lekytorna.
  • Det är inte tillåtet att klättra på näten eller uppför rutschkanor.
  • Tuggummi och godis är förbjudet i leklandet med risk för att sätta i halsen.

Vi på Kotteland vill att alla barn skall ha en roligt stund så därför ber vi alla att ta hänsyn till varandra.